Diyarbakır Dicle Üniversitesince (DÜ), TÜBİTAK 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışmaları Acil Destek Programı'na sunulan üç proje kabul edildi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Felat Dursun "Pazarcık ve Elbistan Depremlerinin Etkilediği Bazı Tarihi Yapıların Hasar Tespiti" projesi kapsamında, farklı üniversitelerdeki uzmanlardan oluşan proje ekibi ile Hatay, Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır'da hasar gören ve yıkılan tarihi yapıların tespiti ve yıkım nedenleri konularında incelemeler yapıyor.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Öncü'nün yapacağı saha çalışmaları ile depremden etkilenen Diyarbakır, Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da yapı stokunun değerlendirilmesi amacıyla saha çalışmaları yürütülecek.

Bu illerde yığma ve betonarme binaların hasar durumları değerlendirilecek ve incelenen bölgelerdeki jeoteknik bulgular gözlemlenecek.

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Dalkılıç tarafından sunulan proje ise Şanlıurfa ve Diyarbakır'da kırsal yerleşim bölgelerinde yer alan geleneksel yapıların Kahramanmaraş depremleri sonrası hasar durumlarının tespitini kapsıyor.

Bu proje ile geleneksel yapı yoğunluğunun fazla olduğu kırsal yerleşimlerin depremler sonrası hasar durumları ve türlerinin tespit edilmesi, depremler öncesi ve sonrası karşılaştırma ve elde edilen veriler doğrultusunda bu yapıların korunması için önerilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Program kapsamında saha çalışması yapan öğretim üyeleri elde edecekleri bilimsel sonuçları daha sonra ilgili kurumlarla paylaşacak.